Mokykla: Vilniaus Vyturio pradinė mokykla
Adresas: Taikos g. 189, Vilnius, LT-05209

Registracija

Asmens duomenys, saugant juos elektroninėje laikmenoje, bus naudojami išskirtinai tik maisto užsakymui iš UAB „Tomilija“ (į. k. 124930632) ir atsiskaitymų tikslu, moksleiviui naudojantis valgyklos paslaugomis. Duomenys bus visiškai sunaikinti einamiesiems mokslo metams pasibaigus. Duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. Jums nesutinkant su aukščiau aprašytu asmens duomenų tvarkymo būdu, prašome, nesinaudoti šia maisto užsakymo sistema.

Loading...